Give NH3 - ammoniakdistribution

Give NH3 er førende inden for transport og deponering af ammoniak i Danmark. Vi ejer og driver Danmarks eneste ammoniakterminal og Nordens største ammoniak-distributionscenter. Med den seneste udbygning af terminalen er vi rustet til at løse enhver opgave inden for distribution af ammoniak med moderne landbrug og industri i Norden.

Ammoniak til landbrug og industri

Allerede i 1960'erne begyndte Give Sværgods at transportere ammoniak til landbruget, hvor det anvendes som kvælstofgødning. Ammoniak har mange fordele som gødning, fordi det giver stort merudbytte og ikke udvaskes som andre gødninger.

I dag leverer vi som transportør for Yara Chemicals også ammoniak og ammoniakvand til industrikunder og kraftvarmeværker i Danmark. Ammoniakken og ammoniakvandet indgår som en del af selve produktionen eller som et element i rensningen af den røg, som produktionen afstedkommer.

Give NH3 har oparbejdet en stor ekspertise inden for håndtering af ammoniak. Transport og opbevaring af ammoniak kræver omhu, planlægning og ikke mindst leveringssikkerhed i forhold til de kunder, hvis produktion er afhængig af rettidig levering. Vi står desuden for overvågning af lokale tanke hos vores kunder

ISO-certificeret virksomhed

Give NH3 er ISO 9001:2008 certificeret.

Du er velkommen til at kontakte Finn Hansen på 40 10 20 93 eller Morten Rafn på 60 10 79 22

 

Share the page: