Ammoniak som gødning

I Danmark har man anvendt flydende ammoniak direkte som kvælstofgødning siden 1950’erne. Anvendelsen nåede sit højdepunkt i 1970’erne med 170.000 tons om året. I dag anvendes langt mindre ammoniak som direkte gødning, da det bedst nedfældes i sort jord, og mange landmænd sår vinterafgrøder på deres marker nu. Der ses dog en stigende interesse for flydende ammoniak som gødning.

Fordelen ved flydende ammoniak som kvælstofgødning er, at den giver en slags forsikring mod udvaskning. Ammoniakken omdannes nemlig omgående til ikke-flygtigt ammoniumkvælstof ved kontakt med jordfugtigheden. De basiske miljø, der frembringes af ammoniak, hæmmer de bakterier, der omdanner ammonium til nitratkvælstof. Det betyder, at der går længere tid, før bakterierne kan omdanne ammoniumkvælstoffet til nitratkvælstof, der kan udvaskes. Ammoniak nedfældes i jorden med en speciel maskine, der placerer ammoniakken i 10-15 cm dybde og gødningen virker med det samme, lige der hvor rodnettet starter.

Ammoniak er særlig godt egnet til afgrøder med en langsom kvælstofoptagelse som f.eks. majs, roer, kartofler og de forskellige kornafgrøder eller til sandede jorder, der nemt udvaskes. Ammoniakken frigiver kvælstoffet hen over sæsonen, så afgrøden har mulighed for at få optimal gødning. Effekten af gødningen er den samme uanset temperatur og nedbør, hvilket er særlig fordelagtigt i tørre perioder. Ammoniak nedfældes til kanten af marken, hvilket giver optimal udnyttelse og mindre spild, da man undgår at gøde ud over markskel og grøfter.

Share the page: