Generelle Vilkår

Vilkår for transport og ansvarsbegrænsning 

Alle opgaver, såvel nationale som internationale udføres i henhold til CMR-loven. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. For lageropgaver gælder yderligere i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Krav forældes efter CMR-lovens § 41 og NSAB § 30 efter 1 år. Reklamation ved synlige skader eller bortkomst skal ske straks ved afleveringen af godset og ved ikke-synlige skader eller bortkomst skriftligt inden 7 dage efter afleveringen. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10. Panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver.

 

Kranløft reguleres ligeledes af bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000, også selvom opgaven ikke udføres i tilknytning til en transport. CMR-loven og NSAB 2000 begrænser her vores ansvar til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt og for forsinkelse op til det aftalte vederlag. Ved kranløft, der ikke sker i tilknytning til transport, er ansvaret yderligere begrænset til 1 millioner kroner pr. løft.

 

Modregning i krav på fragt eller andet vederlag må ikke finde sted.

se yderligere info vedr. NSAB 2000 i vedhæftede fil

NSAB 2000 pdf

Share the page: